Annons

Är hamstern en källa till förnyelsebar energi?

Kanske det, om även i liten skala. På Georgia Institute of Technology har forskare upptäckt att kombinationen hamster, hamsterhjul och en liten el-alstrande jacka med nanogeneratorer är en hit. Man började först med att sätta den lilla jackan på en råtta men märkte snart att råttan inte var särskilt intresserad av att springa. Hamstrar däremot, är gärna aktiva så en sådan fick det bli.

Genom att hamstern springer i sitt hjul, kliar sig och hoppar omkring på hamstervis, så alstras energi. Dvs den biomekaniska energin i kroppen transformeras till elektricitet.
Man har utvecklat denna teknik sedan 2005 och sett att nanogeneratorer kan drivas av oregelbunden mekanisk rörelse som vibrationen av stämband, en flaggas fladdrande i vinden, trummande med fingrar eller alltså en hamster i rörelse.

“Detta visar att vi verkligen kan använda rörelse från människor eller djur för att alstra elektrisk ström”, säger Zhong Lin Wang, ledare för projektet.

Mer att läsa om detta: Sciency Daily.

Alliansens syn på förnyelsebar energi.

3 comments to Är hamstern en källa till förnyelsebar energi?

Add Comment RegisterLeave a Reply