Räv

Visste du att det vi har två sorters räv i Sverige? Rödräven och fjällräven. Som namnet avslöjar så har rödräven en mycket vacker päls som går åt det röda hållet med undantag för magen som är vit. Fjällräven har på vintern vit päls vilket gör att den kan kamouflera sig bra i snön. På sommaren får fjällräven en päls som är brun förutom på magen där den är vit. Rävens vackra päls gör att den historiskt har varit populär att jaga eftersom skinnet var värdefullt. Nuförtiden får man jaga rödräven året runt för skyddsjakt och om räven lider av skabb. I övrigt får man jaga rödräv vid vissa tider om året som varierar i olika delar av landet. För att veta exakt vad som gäller i ditt län är det bäst att kontakta länsstyrelsen. Fjällräven däremot är fridlyst. Förutom att färgen skiljer de båda sorters rävarna åt så är även rödräven lite större än fjällräven.

Boende och föda för räven

Rödrävar är anpassningsbara och har revir både i skog och åkermark. oftast är räven skygg och skogslevande så om du möter en räv ta vara på tillfället och njut! Rödräven tycker om att ta över gamla bon från grävlingar och kaniner för att göra dem till sin lya. Det händer att rödräven bygger egna lyor men den föredrar att ta över ett bo. Rödräven äter det mesta som små gnagare, växter och as. Deras aktiva tid är på natten och under gryningen. Fjällräven däremot äter sork, fåglar, insekter och även bär. Hittar fjällräven rester av ren så äter den gärna detta med. Från det att en räv föds så tar det cirka 4 månader tills den är självständig och vid 10 månaders ålder är könsmogna. När räven är runt 1 år gammal lämnar den sin mamma helt och lever ett eget liv. En rödräv kan bli upp till 12 år gammal medan fjällräven bara blir runt 7-8 år. Rödräven lever ensam förutom under parningstiden men fjällräven lever däremot i parförhållanden som verkar vara livet ut.

Framtiden för räven

Fjällräven har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 men har trots det haft svårt att återhämta sig. Vissa år har det även varit brist på föda vilket gjort det svårt för fjällräven. Naturvårdsverket har tagit fram åtgärdsprogram för att rädda fjällräven och här samarbetar Sverige även med Finland och Norge. För rödräven ser det bättre ut och det finns idag är lagom mängd rödrävar i Sverige. Den största faran för rödräven är sjukdomar och man räknar med att en tredjedel av alla rödrävar dör i smittosjukdomar där rävskabb är den vanligaste. Så i nuläget ser framtiden ok ut för rödräven medan det är en lite mer besvärlig situation för fjällräven. Visste du om att räven ibland tar höns och smiter in i hagar med får. Om du har djur så är det lämpligt att ha ett bra fårstängsel och att tänka på att skydda dina höns. Vanligtvis är räven skygg men ibland kommer den nära bebyggelse och tamdjur.