Grizzlybjörn

Björnar förekommer över stora delar av det norra halvklotet och de har alltid haft en speciell roll i mänsklighetens historia. Kulturer och folkslag över hela världen har imponerats av björnarnas styrka och storlek. De har avbildats i konst och heraldik och ibland har de till och med dyrkats som gudar. Det finns mycket fakta om björnar eftersom vetenskapen länge har intresserat sig för dem. En av de mest omtalade björnarna är den nordamerikanska grizzlybjörnen. Grizzlybjörnen är en underart till brunbjörnen men har gråare päls och blir vanligtvis något större. En hane kan väga upp till 400 kg men det har påträffats individer som vägt över 600 kg.

Grizzlybjörnar älskar mat

Grizzlybjörnarna lever i skogsmarker och ängslandskap. De föredrar att bo i närheten av floder och vattendrag där de kan fånga fisk. Tidigare fanns det grizzlybjörnar över hela västra och centrala Nordamerika men på grund av intensiv jakt har utbredningsområdet nu minskat till Alaska och västra Kanada. Söder om den kanadensiska gränsen lever små bestånd i de amerikanska nationalparkerna. Grizzlybjörnarna är glupska storätare. På sommarhalvåret äter en vuxen individ 40 kg föda per dag. De äter allt de kan hitta – bär, frukt, nötter, rötter, svamp, insekter, gnagare och hjortdjur. Favoritmaten är ändå fisk, och speciellt lax, som de fångar i vattenströmmar. Behöver du fiskeutrustning? du hittar det mesta på allaannonser.nu. På hösten, när vädret blir kallare, gräver grizzlybjörnen ut ett ide där den ska tillbringa vintern. På vintern lever de av kroppsfettet som de samlade på sig på sommaren. När björnen går i dvala saktar hjärtrytmen ner till endast åtta slag per minut. Om allt går som planerat lämnar björnen inte idet förrän till våren.Grizzlybjörn 2

Dräktiga honor föder sina ungar i idet mitt i vintern. Under vintermånaderna lever ungarna av moderns mjölk och på våren beger de sig ut för att få annan föda. Vanligtvis lever ungarna tillsammans med modern i 2-3 år. Precis som många andra djur är grizzlyhonorna väldigt beskyddande om sina ungar. Trots det dör nästan hälften av ungarna redan under det första året till följ av sjukdomar, svält eller rovdjursanfall. Även hanbjörnar är en fara för ungarna. Grizzlybjörnarna angriper sällan människor. Vanligtvis försöker de undvika människor eller varna människorna från att närma sig dem. Farliga situationer kan dock uppstå om man möter en björn som försvarar sitt byte eller om man råkar hamna mellan en hona och hennes ungar. I somras blev en 38-åring dödad av grizzlybjörn i USA. Mannen cyklade i nationalparken Glacier, i Montana, tillsammans med en vän när han blev anfallen. Björnattacker är dock ovanliga i området. Under de mer än hundra år som nationalparken har existerat har tio dödliga björnattacker skett.