Hyenor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

När man pratar om rovdjur på savannen är det svårt att inte nämna hyenorna. Dessa djur återfinns i både Afrika och Asien och har blivit vida kända för sitt skrattliknande läte och brutala sätt att jaga på. Man uppskattar att det funnit cirka 70 olika arter sedan arten uppstod men få av dem finns kvar idag. Numera delar man in dagens hyenor i fyra olika arter och skillnaderna mellan dem är stora. En hyena i Afrika kan skilja sig från sin kusin i Asien genom deras föda. Några hyenor är asätare medan andra jagar ryggradsdjur.

Utmärkande drag hos hyenor

Trots att det finns stora skillnader mellan hyenor finns det också mycket som binder dem samman, till exempel deras utseende och kroppsbyggnad. Ett utmärkande drag hos hyenorna är deras skalle och tuggmuskulatur som är annorlunda konstruerad är hos andra rovdjur. Hyenornas skalle är lätt böjd och detta, tillsammans med deras tuggmuskulatur, gör att de kan tugga väldigt kraftigt. Man har uppmätt att hyenor kan uppnå en tuggkraft på 9000 Newton. Det går att jämföra med människans tuggkraft på mellan 300 till 600 Newton. Deras förmåga att tugga kraftigt gör att de kan få i sig ben från exempelvis flodhästar och noshörningar, med andra ord är hyenor knappast ett husdjur du vill ha i ditt nya uterum. Något som är gemensamt för alla arterna är deras uthållighet, hyenor kan springa väldigt länge och kan därmed trötta ut sina byten. Den bruna hyenan och den fläckiga hyenan lever i så kallade klaner.

Klaner och socialt beteende

Den fläckiga hyenan uppvisar ett socialt beteende som är unikt för rovdjur. De lever i klaner med uppemot 80 individer, något som närmast liknar däggdjurs beteende. De fläckiga hyenorna lever också i matriarkat, en ordning där makten innehas av honorna. Hanarnas position beror på hur länge de levt i klanen men de är alltid underordnade honorna. I början misstog man hyenor för att vara enkönade då honornas könsorgan lätt kan misstas för en penis. Den bruna hyenans klaner är något mindre och innehar mellan fyra till 14 individer. Alla arter har ett väl utvecklat luktsinne som är väldigt viktigt då hyenor ofta vandrar ensamma. Det välkända skrattet återfinns endast hos den fläckiga hyenan medan de resterande arterna är förhållandevis tysta. De kan utstöta ett ljud som kan höras över flera kilometer och det används för att kommunicera med andra klanmedlemmar. Det välkända skrattet används när en individ godkänner sin lägre ställning i klanen.