Lodjur

Lodjur heter på latin Lynx lynx, och kallas även lokatt eller helt enkelt lo. Lodjuret är det största kattdjuret i Europa, och förekommer förutom på vår hemkontinent även i Asien. Lodjuret hade historiskt ett mycket större utbredningsområde, men trots att det har minskat är lodjuret fortfarande livskraftigt i världen. Idag finns det inom Europa främst på den Skandinaviska halvön, i delar av centrala Europa samt i östra Europa.Lynx_lynx2

Lodjuret känns lätt igen på den karakteristiska svarta tofsen högst upp på dess öron. Tofsen övergår sedan till svart päls, som växer längs med öronens sidor. Lodjurets päls kan variera mycket från individ till individ, men generellt har de gulbrun eller rödbrun päls med mörkare fläckar. På vintern övergår lodjurets päls till att bli tjockare, ljusare och mer gråaktig i tonen. Om du älskar lodjur och deras utseende, och gärna vill visa upp det för världen, kan ett bra sätt att göra det vara att skaffa en tygpåse med ett lodjur tryckt på. På det sättet sprider man inte bara bilden av lodjuret, utan man bidrar samtidigt till att hjälpa skogen och miljön, det vill säga lodjurets hemvist, genom att minska förbrukningen av plast och plastpåsar.

Lodjuret är ett rovdjur, men lever inte i flock som många andra rovdjur. Istället jagar de ensamma. Även om varje lodjur har sitt eget hemområde, är de ständigt i rörelse inom det området, och väljer ofta samma stigar om och om igen. Dessa brukar kallas lodjursväxlar. Lodjurets byte består oftast av hjortdjur som rådjur och ren, liksom av hare, olika skogsfåglar och smågnagare. Det händer dock även att de har dödat tamdjur som får och get, liksom andra rovdjur, till exempel räv. Precis som många andra kattdjur jagar lodjuret genom att smyga på sitt byte, och sedan genomföra en kort attack. De jagar i skymningen, och det händer ofta att de gräver ner delar av sitt byte, för att återvända till det senare.

I Sverige beräknas det finnas mellan 1 200 och 1350 lodjur. Detta är till stor del tack vare att lodjuret var fridlyst mellan år 1991 och 1995. Sedan dess har man endast bedrivit viss skyddsjakt på lodjur. I Finland finns en betydligt större population, på mer än 2 500 lodjur.