Surikater

Afrikas kanske charmigaste djur heter Surikat. Det är små gråbruna individer på 25-35 cm med en 20-25 cm lång svans. De bor i hålor i marken, gärna befintliga bon av t.ex. jordekorrar. Födan består av ödlor, insekter, skorpioner m.m. En surikat kan överleva flera stick av en skorpion och ofta får ungar vara med och öva på att ta död på skorpionerna genom att bita av dess stjärt. När de lämnar sina hålor står alltid en gruppmedlem på vakt på en hög utkikspunkt. Det finns ett organiserat vaktsystem och om ”vakthavande befäl” ser en fara varnar den med höga rop så att gruppen snabbt kan ta skydd i sina hålor.

En surikat i brons stulen

Från Karlstad rapporteras att en bronssurikat i rondellsmyckningen stals igen från Bergsviksrondellen. Det är andra gången detta sker och man överväger nu att sätta in kameraövervakning på all offentlig konst i kommunen. Förra gången det hände var under hösten 2015 och efter det har konstnären Maria Wallgren tillverkat en ersättare. Det här blir naturligtvis dyrt för kommunen och skattebetalarna och man hoppas nu att det finns vittnen till händelsen. Rondellen är ju livligt trafikerad så någon borde ha sett något. Surikaterna har varit väldigt uppskattade av invånarna som ibland roat sig med att klä upp dem i tomteluvor, glitter eller bastkjolar.

Familjen är viktig

Surikater är mycket sociala och bor i kolonier på upp till 30 djur. Ledare är ett dominant föräldrapar och resten av flocken består ofta av deras barn, barnbarn osv. Det är bara det dominanta föräldraparet som får ungar, men de kan få ungar upp till tre gånger per år. Ungarna väger bara 30 gram när de föds och är blinda, döva och nästan nakna. De stannar nere i hålorna tills de är mellan tre och fyra veckor. Alla vuxna djur i flocken hjälps åt att vara barnvakt till ungarna och honorna kan till och med hjälpa till att dia dem, även om de aldrig fått egna ungar.