Tiger

Tigerwater_edit2Vilda och farliga djur har alltid fascinerat människan och detta har lett till att man på olika sätt har jagat dessa exotiska djur. Tigern är en art som alltid har stått i centrum för människan där jägare genom åren gärna prytt sina hem med deras huvuden, där cirkusar visat upp hur farliga de är och där djurparker hållit dem inlåsta för alla att se. Många vill rädda tigern från det liv som hela arten har fått utstå i mer än ett århundrade nu. Det finns många sätt att göra detta på och många olika underarter av tigrar som behöver vår hjälp.

Tigern lever ett hotat liv

Tigern har under 1900-talet minskat något enormt i sin mängd ute i det vilda. Under 1920 trodde man att det fanns lite över 100 000 tigerindivider i hela världen, en siffra som 1970 var nere på bara 4 000 vilda tigrar. Denna extrema minskning har lett till att visa underarter av tigern har dött ut och av de levande underarterna är alla starkt hotade. Huvudorsakerna till denna kraftiga minskning är pälsjägare. Tigrarna lever ute i vilda områden i främst Asien som är väldigt stora och därmed är det väldigt svårt att ha kontroll på vilka människor som rör sig i områdena. Därför kan tjuvjägare än idag lyckas skjuta tigrar utan att det blir upptäckta. Tigrarnas skinn används sedan för att pryda folks hem och även jägarna själva. Kidnappningen av tigrar har även vuxit i slutet av 1900-talet där man säljer dem till illegala cirkusar och djurparker. Om detta fortsätter kommer man inte behöva investera i praktiska skjutdörrar för att skydda sitt hem mot tigrar längre.

Underarter av tigern

Det finns nio stycken underarter av tigrar som man känner till, men fyra av dessa är redan utrotade i det vilda. Både den Balinesiska tigern och den Javanesiska tigern vet man säkert är helt utrotade. Den Kaspiska tigern räknar man som helt utrotad men det kan finnas ett tjugotal kvar av tigrarna även om man inte lyckats hitta dem ännu. Den Sydkinesiska tigern är helt utrotad ute i det vilda men lever idag kvar via stora och hjälpsamma djurparker där man försöker få tigrarna att föröka sig och återigen växa till antalet för att bli utsläppta i det fria. Både Sumatratigern och den Sibiriska tigern räknas som akut hotade, vilket gör att man jobbar väldigt mycket för att föda upp rasen och satsar mer på att kunna skydda den i det fria. Idag möts västvärlden av många nyheter om tigrar och hur deras levnadsförhållanden ser ut, men djurparker kan trots deras inhängningar komma att bli orsaken till varför rasen lyckas överleva.