Utter

Utter
Den lekfulla uttern är ett rovdjur.  Närmare bestämt är det ett av mårddjuren. Till släkten hör grävling, hermelin, iller, järv, mink, mård och vessla. I Sverige lever den euroasiatiska uttern.

 

Fisk på menyn
Uttern livnär sig på fisk, gärna braxen och gädda. Den äter även kräftor och groddjur allt efter säsong. Den livnär sig också på mindre däggsjur.

 

Ett liv nära vatten
Eftersom uttern är ett djur som lever nära vatten finner man den vid åar, sjöar och längs kusterna och i skärgården. Rent fysiskt passar vattenlivet uttern perfekt. De är utrustade med simhud mellan tårna och pälsen är tjock och tät av underull. Då den dyker stänger de både öronöppningar och näsborrar.  Den rör sig snabbt och smidigt, med sin långsmala kropp och kraftiga svans, då den befinner sig i vatten. På land kan den se mindre smidig ut, snarare lite klumpig. Uttern lever också i urbana samhällen, vid vattnet så klart, där den utnyttjar människans objekt då det passar.Utter 1

 

På vandring
Uttern kan vandra långa sträckor på land då den förflyttar sig mellan olika vattendrag. Den söker sig till nya vatten med mer tillgänglig föda. Uttern tycks förkroppsliga uttrycket ”minsta motståndets lag” då den jagar det som den har lättast att fånga. Det är främst nattetid som uttern är mest aktiv, det är då den jagar.

 

Värdefull päls
Sedan 1968 är uttern ett fredat djur. Man får inte bedriva jakt på den. Förr betraktades den som ett värdefullt bytesdjur då den har en vacker och slitstark päls.

 

Konkurrent till människan
Tidigare sågs den också som en konkurrent till människan vad gäller fisket i kustnära vatten. Undersökningar visar dock att uttern livnär sig på fisk som inte är av något ekonomiskt värde för oss människor. Fast uttern kan orsaka skador på fiskodlingar.

 

Bevara uttern
Utterpopulationen i Sverige reducerades tidigare kraftigt. Man fann att det troligtvis berodde på att de blivit förgiftade av miljögifter och då främst PCB.

Nu pågår ansträngningar att stärka utterns nuvarande svaga stam bland annat genom WWF.