Varg

Vargen väcker starka åsikter hos människan. Antingen är man emot dess existens eller så ser man den som ett inslag i naturen. Självklart kan det även finnas ekonomiska intressen bakom som exempelvis hållning av får och rendjurshållning. Vargen kan ge sig på tamboskap och i en del fall så river de fåren och lämnar dem skadade att dö. En ekonomisk förlust för den bonde som äger fåren såklart. Samma gäller för renägaren som får sin renhjord decimerad av vargar.

 

Anfader till hunden
Vargen är hundens anfader. Linjerna går bakåt i tiden

 

Problem med varg
Till problemen med varg hör att den ibland dödar, eller river, tamboskap; får, nötkreatur och tamren. I samband med jakt kan den döda jakthundar. Den konkurrerar också med människan vad gäller det jaktbara viltet som älg och rådjur. Förekomst av varg får människor att känna rädsla. Man blir helt enkelt orolig för sin egen och anhörigas säkerhet.Varg 1

 

Möjligheter med varg
Då vargen återintroducerades i Yellowstone National Park år 1994 skedde stora positiva förändringar i miljön och flodernas flöden och sträckningar. Man hade fångat in vargar från Alberta och British Columbia. I Yellowstone National Park hade arten varit regionalt utdöd sedan 1930-talet. Se en längre dokumentär genom att klicka på länken. Även de andra rovdjuren i parken fick det bättre efter vargens återintroduktion. Då vargen dog ut under 1930-talet började hjortdjuren föröka sig kraftigt. Människan kunde inte själv hålla stammarna i schack. Det kunde vargen.

 

Vargattacker
Trots att vargflockar numera lever även i tättbefolkade områden är det ovanligt att de angriper människor. Det är främst under vissa specifika situationer som risken för angrepp från varg ökar. Forskningen visar att det förekommer i princip fyra högrisksituationer. De inbegriper vargar som är sjuka i rabies, då vargen har vant sig vid människan och inte är naturligt rädd för människor. Det kan också handla om situationer då människor provocerat vargen eller i situationer då vargen har ont om bytesdjur i naturen vilket tvingar den att söka annan föda. Då tycks även människa stå på matsedeln. Brist på bytesdjur är mer kännetecknande i de fattigare EU-länderna. Således inget av att vara rädd för i Sverige.