Vildsvin

Det finns olika varianter av jakt. Du kan till exempel jaga för köttets skull, men också jaga för att skydda andra områden, till exempel mark och jordbruk. Den här senare varianten av jakt kallas vanligen för skyddsjakt. Skyddsjakt bedrivs i vissa områden och på vissa arter som förstör eller orsakar stora skador på det området. Ett exempel är skyddsjakt på vildsvin. I vissa delar av Sverige finns det stora populationer av vildsvin, och tillsammans kan de orsaka skador för jordbruket i och med att de bökar och gräver i marken som ska brukas. Var dock alltid noggrann med att läsa på om var och hur du får bedriva skyddsjakt på vildsvin om du funderar på det.